arbi_inlagg

Árbi är det samiska ordet för arv. Det här är vårt arv.

Vi är sex unga samiska slöjdare, från olika delar av Sápm, som har fått lära oss duodji av de främsta konsthantverkarna i Sápmi. Vår grupp består av fyra hårdslöjdare och två mjukslöjdare, fyra män och två kvinnor. Samtliga av oss är utbildade inom sameslöjd och har stor erfarenhet av branschen dels genom utställningsverksamhet och genom marknadsförsäljning.

Vårt koncept är att tillverka och ställa ut alster av hög kvalité på olika platser inom och utanför Sápmi. Genom att blanda mjukslöjd med hårdslöjd vill vi visa på bredden inom sameslöjden, och därigenom lyfta intresset för det samiska hantverket.

Vi kommer att genom slöjden visa våra rötter och hur viktig den traditionella grunden och kulturarvet är för att kunna föra fram och utveckla slöjden i den moderna tiden. Förståelsen för material, form och funktion är vad som förts vidare till oss genom våra förfäder och som vi vill föra vidare i vår tur.

Tanken med vår utställning är att varje deltagare kommer att presentera tre unika högkvalitativa slöjdföremål som tillsammans kommer att visa på en bredd, ett hängivet intresse för slöjd hos deltagarna och hur olika inspirationskällor och traditioner inom släkterna påverkat skapandet.

Utställningsdeltagarna kommer även att intervjuas om sina tankar kring slöjd, traditioner och kulturarv för att utställningsbesökare ska få en förståelse om hur gamla traditioner inom samisk slöjd i allra högsta grad lever kvar i dessa dagar och vad som krävs för att kunna vara nyskapande utan att bryta med ursprunget.

Vi har lagt upp lite bilder på våra alster som finns med på utställningen på instagramkontot Aerpie och Facebook.com/Aerpie. Kika gärna in dem !

Efter Siida i januari kommer vi sätta upp en utställning på Ája, Jokkmokk under Vintermarknaden den 4-7 februari där vi alla kommer att ha tre nya alster att ställa ut :)

Läs mer: www.árbi.se